Lezing Benedictijnse manier van leven door Wil Derkse, in Breda 17 oktober gratis toegang. U bent van harte welkom! Wel graag even opgeven

Aan de

parochiebesturen en kerncommissies
pastorale beroepskrachten en emeriti

vrijwilligers en cursisten
van Bisdom Breda

 

Breda, 1 oktober 2018

Geachte lezer,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing ‘Benedictijnse manier van leven – een levensregel voor
beginners’ door Wil Derkse. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 16 oktober in De

Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 in Bergen Zoom en op  woensdagavond 17 oktober in het
bisdomkantoor, Veemarktstaat 48 in Breda  van 19.30 – 21.30 uur.

De lezing wordt door het Sint Franciscuscentrum georganiseerd in het kader van het
voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019  ‘In de sporen van H. Benedictus’.

In de lezing wordt ingegaan op de spiritualiteit van H. Benedictus en hoe dit toe te passen in het
dagelijks leven. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom.

Over de inleider 

Wil Derkse (1952) studeerde scheikunde en flosofe. Hij vervulde vele functies. Zo was hij
directeur van de Radboudstichting en hoogleraar flosofe aan de Radbouduniversiteit te

Nijmegen. Momenteel is hij directeur van het Gastenhuis Kasteel Slangenburg dat nauw met de
Sint Willibrordusabdij te Doetinchem verbonden is.

Wil Derkse is gehuwd en seculier oblaat van de Sint Willibrordusabdij in Doetinchem. Hij schreef
verschillende boeken en artikelen over de benedictijnse spiritualiteit en de toepassing van de

Regel van Benedictus in het maatschappelijk leven. In 2000 verscheen bij uitgeverij Lannoo: Een
levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.

Zeven jaar later publiceerde hij bij dezelfde uitgever: Gezegend leven: Benedictijnse richtlijnen
voor wie naar het goede verlangt.

De toegang is gratis, een vrije bijdrage is welkom.
Als u zich inschrijft reserveren wij een plaats voor u.

Dit kan via de website (voorkeur) van het Sint Franciscuscentrum:

aanmelding lezing benedictijnse manier van leven

of per e-mail:  opgave@sintfranciscuscentrum.nl

Wilt u bij inschrijven de datum en plaats vermelden?

Mogen wij u vragen om te helpen aan deze lezing bekendheid te geven?

Wij ontmoeten u graag op een van deze avonden.

Met vriendelijke groet,

Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.