Benoeming Pastoraal Werker Annemiek Buijs

In het afgelopen jaar heeft de H. Catharinaparochie een project voor jonge gezinnen ontwikkeld. Het project heeft een diaconaal en een catechetisch karakter. Het is bedoeld om jonge gezinnen meer te  betrekken bij het parochieleven en bij de samenleving. Verschillende fondsen hebben toegezegd het project financieel te steunen. Het bisdom Breda heeft ons toestemming gegeven om het project uit te gaan voeren, en de bisschop van Breda heeft pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars gevraagd  om het project te gaan leiden. Zij heeft daarmee ingestemd. Met ingang van 1 oktober 2018 zal mw Buijs benoemd worden tot pastoraal werker in onze parochie om het project ‘jonge gezinnen’ te gaan leiden, waarbij ze ook zorg zal dragen voor de voorbereiding op eerste communie en vormsel. Zij krijgt een aanstelling voor vijf dagdelen per week voor een periode van vier jaar en zij wordt lid van het pastoraal team van onze parochie.

Mw Annemiek Buijs-Tuytelaars woont in Etten-Leur. Zij is gehuwd en ze heeft drie kinderen. Vanaf  2009 was zij werkzaam als pastoraal werker in de H. Bernardusparochie van Oudenbosch, waar zij vooral betrokken was bij de pastorale zorg voor jonge gezinnen.

Het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie hebben met Annemiek Buijs kennis gemaakt, en zij zien de samenwerking met haar met vertrouwen tegemoet. Parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat het project jonge gezinnen een nieuwe impuls gaat geven aan onze parochie. Activiteiten van het project zullen in de hele parochie, en met name in De Vinder, worden gerealiseerd.

Annemiek Buijs zal in onze parochie worden gepresenteerd tijdens de viering van zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in de kerk van de H. Johannes de Doper in Oosteind. Na de viering is er gelegenheid om met haar kennis te maken. We nodigen u van harte voor deze viering uit.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.