Gedragscode Pastoraat

De Nederlandse bisschoppen hebben een definitieve Gedragscode Pastoraat uitgebracht. Deze gedragscode is niet alleen bedoeld voor de beroepskrachten binnen de parochie, maar ook voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of vrijwilligers die te maken hebben met kwetsbare personen. De Gedragscode houdt in dat ieder handelt naar de waarden en normen die vervat zijn in dit document. De betrokken vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht. Het document ligt ter inzage bij het secretariaat van de parochie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.