AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op woensdag 11 juli organiseerde het Bisdom Breda een bijeenkomst over de AVG. Een aantal mensen van onze parochie was hierbij aanwezig. Zij zullen op korte termijn aan de hand van een checklist en handleidingen,  nagaan wat er aan specifieke maatregelen binnen de Catharinaparochie genomen moeten worden. Het betekent o.a. dat er in de toekomst vaker aan u gevraagd zal worden of bepaalde gegevens gebruikt mogen worden. Het is belangrijk voor de parochie, dat alle persoonlijke gegevens op een juiste manier gebruikt worden en dat deze goed beschermd zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.