Caritascollecte in de Oosterhoutse katholieke kerken van de Catharinaparochie

In de katholieke kerken van Oosterhout en de kerkdorpen is er een gezamenlijk collecteschema voor caritatieve doelen. Maandelijks wordt er in de kerken van de Catharinaparochie voor een vooraf vastgesteld doel gecollecteerd. In september is dat voor Artsen zonder Grenzen.

Als u de collecte miste en buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 RABO 01122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Artsen zonder Grenzen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.