Aan parochianen van de Antoniuskern

Beste parochianen van de Antoniuskern,

Gisteren 4 juli 2018 heeft de eerste viering plaatsgevonden in de Vinder op woensdagmorgen.

Met een viering op een weekdag wil het pastoraal team en het bestuur van de Catharinaparochie  de functie van de Vinder als plaats van ontmoeting en van dienstbaarheid verdiepen en versterken.

Ontmoeting, gemeenschapsbeleving, dat is de kracht van de Antoniuskern en dat willen we nadrukkelijk een plaats geven binnen het geheel van de parochie.

De gemeenschap is belangrijker dan het gebouw. In de gemeenschap blijven we investeren, ook na de sluiting van het kerkgebouw.

We begrijpen dat een aantal parochianen de viering van zaterdag in de Vinder zal missen.

Weet dat u elders in de kerken van de Catharinaparochie welkom bent voor vieringen in het weekend.

Met ingang van oktober hopen we een pastorale kracht te mogen verwelkomen, die specifiek aandacht zal geven aan de Vinder als diaconaal centrum. We hopen dat deze persoon hier een warm welkom zal ontmoeten.

We blijven graag een beroep doen op uw welwillendheid en uw blijvende inzet, ten dienste van de Antoniuskern en van de hele Catharinaparochie.

Pastoor Akkermans is ervan overtuigd dat we samen de Catharinaparochie kunnen laten uitgroeien tot een diamant met talloze mooie facetten.

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op woensdagmorgen om 9u in de Vinder,

namens het pastoraal team  en het  bestuur van de Catharinaparochie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.