Op dinsdag 15 mei vertelde Stefan Lange frank en vrij zijn levensverhaal in ‘Verhaal Centraal’

Ik bid ... en dan....

Stefan Lange is geboren en getogen in Groningen. Na de KMA werktuigbouw gestudeerd aan de HTS in Breda. Sinds 1991 getrouwd met Karin en vader van drie dochters. Sinds 2011 verbonden met Chemin - Neuf en begonnen met de diakenopleiding aan Bovendonk. Sinds 2 juli 2017 diaken in de Catharinaparochie.

Wat is bidden?

Wat kan bidden zijn?

Het afraffelen van het Weesgegroet en het Onze Vader, zoals elke katholiek dat vaak gedaan heeft, is niet het bidden met zelfreflectie. Na indringende gebeurtenissen in het leven van Stefan; zijn vrouw gaat bij hem weg, zijn moeder overlijdt. Hij voelt zich verlaten. "God, jij hebt ons niet verlaten, maar wij hebben jou verlaten!" Laat mij zien hoe ik weer terug kan komen bij jou, samen, een nieuwe relatie of alleen. Ik voelde God's aanwezigheid, een geweldige ervaring van binnen. Stefans manier van bidden veranderde, hij bidt vanuit het hart. Stefan heeft ervaren dat wat hij krijgt van God komt. Hij bidt voor een gift van God. Daardoor is er rust ontstaan.

Vanuit de Ignatiaanse en charismatische spiritualiteit is hij veilig geland en voelt de dankbaarheid wat hij heeft meegemaakt. Bidden heeft essentiële elementaire onderdelen:

Stefan Lange vertelde met grote openheid en kwetsbaar zijn verhaal over bidden Foto: Foto JeeBee Jos Bleijlevens

Luisteraars (helaas slechts een beperkte groep) hangen aan de lippen van Stefan Foto: Foto JeeBee Jos Bleijlevens

  • luisteren en stil zijn
  • de onderscheiding; waar word ik gelukkig van?
  • de actie

Bidden is voor Stefan God ontmoeten.

Bidden is iets wat je leert; het is niet altijd makkelijk.

Bidden is het openstellen van je hart.

Bidden is een ontmoeting, een gift.

Bidden vraagt inspanning.

Bidden is een genade, het gaat niet om jou, het gaat om God.

 

De toehoorders danken Stefan voor zijn openheid en het laten ervaren hoe kwetsbaar een mens kan zijn en dat te delen met de groep. De positieve sfeer was intens voelbaar.

Dank je, Stefan.

Fred van Nunen

 

 

Volgende week dinsdag, 19 juni een zeer bijzonder verhaal centraal

Het laatste van dit seizoen en het eerste buiten de kerken van de Catharinaparochie. We gaan dinsdagavond naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Dat is het klooster van de Benedictinessen (aan de Zandheuvel). Zuster Irene Kooijmans vertelt over het ontstaan van ikoonafbeeldingen, vanaf het begin van het christendom

Zuster Irene Kooijmans leeft in de zustergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij schildert vanaf 1993 ikonen en heeft zich verdiept in de wereld van de ikonen. Zij vertelt aan de hand van beelden over het ontstaan van ikonen vanaf de tijd van het eerste christendom.

Zuster Irene vertelt haar verhaal in de ontvangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet wanneer men de poort binnenrijdt) van de Onze Lieve Vrouw Abdij van de Zusters Benedictinessen: Zandheuvel 90 4901 HX Oosterhout en dus NIET in de Verrijzeniskerk.

Dit verhaal begint om 19:00 u (vanaf 18:45 u welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen die dat wil om 20:15 deelnemen aan de dagsluiting in de kapel. De dagafsluiting is rond 20:30 uur afgelopen.

Jong en oud zijn van harte welkom op dinsdagavond 19 juni in de OLV Abdij Verrijzeniskerk: Vondellaan 43;  4904 BA  te Oosterhout. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor met de Verrijzeniskerk. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk (T 0162-453502 / info@verrijzeniskerkoosterhout.nl).

Voor nadere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl of 06-22418816.

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Het verhaal van zuster is het laatste voor de zomervakantie. Ook komend najaar worden weer bijzondere en veelbelovende verhalen verteld op dinsdagavond in de Verrijzeniskerk. Het programma wordt kort na de zomervakantie bekend gemaakt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.