“Woord onderweg”

“Woord onderweg”
een nieuwe mogelijkheid voor ontmoeting vanuit de oecumene
Elke laatste dinsdag van de maand, komen we bij elkaar in het Stiltecentrum ‘In de oude toren’, Arendstraat 35. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 28 februari 2017 van 15.00 uur- 16.30 uur. We lezen een korte tekst over geloof en leven. Er is ruimte voor open gesprek. Koffie en thee vormen een aangename onderbreking.
We hopen niet alleen leden van de Catharina-parochie en de Protestantse Gemeente te ontmoeten, maar vooral ook randbewoners en buitenstaanders. Ontmoeting en gesprek staan voorop.
Iedereen is van harte welkom! Maak ook anderen attent op deze ontmoetingen.
Leiding: pastor Nellie van der Made-Kortsmit en ds. Siets Nieuwenhuizen.
Voor informatie: tel. 0162-454173

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.