Home

 • Vieringen

  • De tijdelijke commissie “Protocol afstand en hygiëne” van de H. Catharinaparochie heeft het protocol geactualiseerd met betrekking tot de stand van zaken per 25 september 2021. Het protocol kunt u inzien via de link.

  • Gezinsdag 12 maart Een gezinsleven in ‘balans’ is niet altijd even eenvoudig. Zeker in coronatijden! Het viel al niet mee om alle ‘ballen in de lucht te houden’ en met alle maatregelen is het leven niet eenvoudiger geworden. Neem kinderen die online school hebben, gecombineerd met thuiswerken. Tijdens deze gezinsdag spreekt een echtpaar over: Wat […]

 • Nieuws

  • De zondagsbrief van 23 januari is geschreven door pastoraal werker Annemiek Buijs. U kunt deze lezen via deze link.

  • De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 22 februari van 15.00 tot 16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”. Dit keer is het thema: “Stilteplekken” Plaats van de ontmoeting: het kerkelijk centrum de Vinder lees meer

  • De eerstvolgende thema-avond van de Raad van Kerken Oosterhout is op maandag 21 februari a.s. om 20.00 uur. Een Oosterhoutse avond! Pelgrimage is de rode draad van de oecumenische activiteiten tussen de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken die in 2013 plaatsvond in Busan (Zuid Korea) en straks de 11e in augustus in Karlsruhe. lees meer

  • De Pelgrimage van gerechtigheid en vrede is de afgelopen zeven jaar de rode draad geweest in de oecumenische beweging. Het begin ervan ligt op de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2013 in Busan – Zuid Korea. Nu geen rapporten en documenten. De oecumenische beweging koos voor een nieuw werk-model: het samengaan van lees meer

  • Uit de kerstboodschap van de Wereldraad van Kerken “…….. tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” De kerstgeschiedenis fascineert, maakt nieuwsgierig en daagt ons uit. Een bemoediging voor ons allen om in lees meer

  • Geef voor de kerk van morgen! Deze week is de Actie Kerkbalans gestart. Ook de H. Catharinaparochie vraagt parochianen en anderen die de kerk een warm hart toedragen, om een financiële bijdrage. Wat biedt de parochie? Uiteraard de vieringen in de kerken van de parochie. Daarnaast is er maandelijks familiecatechese op zondag aan en zijn lees meer

  • De zondagsbrief van 16 januari, de bruiloft van Kana, is geschreven door diaken Peter Hoefnagels. U kunt deze zondagsbrief lezen via deze link.

  • Op zondag 16 januari zal er een oecumenische viering van woord- en gebed plaatsvinden in de Vredeskerk, aan de Rulstraat 6, in Oosterhout. De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. C. Nieuwenhuizen van de Protestantse Gemeente Oosterhout en diaken P. Hoefnagels van de H. Catharinaparochie. De dienst vanuit de Vredeskerk kunt u, vanwege lees meer

  • De zondagsbrief van 9 januari is geschreven door pastoor Jochem van Velthoven. U kunt deze zondagsbrief lezen via deze link.

  • Bij onze buurparochie, de H. Augustinus, is een vacature voor teamassistent. Via de link kunt u de vacaturetekst lezen.

Wilt u geïnformeerd worden als er nieuwe berichten op de website verschijnen? Meld u dan aan via deze link. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.