Home

Reserveren

 • Vieringen

  • Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De parochie houdt zich hierbij aan de regels en adviezen van het RIVM en de Nederlandse bisschoppen. Het aantal kan per viering wisselen. H. Antonius, De Vinder/Kerkzaal U reserveert op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur via 0162-470954. Basiliek St. […]

  • De tijdelijke commissie “Protocol afstand en hygiëne” van de H. Catharinaparochie heeft het protocol geactualiseerd met betrekking tot de stand van zaken per 3 augustus 2020. Het protocol kunt u inzien via de hier

  • Actuele informatie – 22 september 2021 Reserveren De H. Catharinaparochie houdt zich aan de coronamaatregelen die de bisschoppen afkondigen naar aanleiding van de laatste persconferentie. Op het moment van aanleveren van deze kerkberichten, heeft de parochie nog geen bericht van de bisschoppen ontvangen. Reserveren is nog nodig voor De Vinder, Den Brink en de Verrijzenis. […]


 • Nieuws

  • Vincent Schoenmaker heeft de zondagsbrief geschreven. U kunt deze lezen via de link.

  • In de afgelopen zomer verscheen een boeiend boek over Maria, van de hand van een Christelijk Gereformeerde hoogleraar, Arnold Huijgen: Maria, icoon van genade, uitgave Kok/ Boekencentrum.  Een belangrijk aspect daarin is het accent: Maria, een Joods meisje. Daarmee wordt onderstreept de belangrijke betekenis van het Oude Testament bij een goed verstaan van het Nieuwe. lees meer

  • Kapelaan Rodrigo Rojas heeft de zondagsbrief geschreven. U kunt deze lezen via de link.

  • Parochieblad Op 19 september neemt de H. Catharinaparochie afscheid van haar pastoor Han Akkermans. In het parochieblad vindt u een interview met hem. Daarnaast een overzicht van diverse parochiële activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. U kunt het lezen via de link.

  • Inclusief samenleven: het kan, maar het gaat niet vanzelf … In het kader van de Vredesweek geeft ds. Ineke Bakker op maandag 20 september een lezing in het Kerkelijk centrum De Beuk naast de Vredeskerk, Rulstraat 4 in Oosterhout. De lezing begint om 20.00 uur. Aan de hand van concrete voorbeelden en geïnspireerd door verhalen lees meer

  • Pastoraal werker Annemiek Buijs heeft de zondagsbrief van 12 september geschreven. U kunt deze lezen via de link.  

  • Op Open Monumenten-zaterdag 11 september sluit de Stichting Ludens de succesvolle serie Marktconcerten af met een orgelwandeling langs historische orgels in Oosterhout. Bij monumenten wordt meestal gedacht aan gebouwen, maar ook orgels zijn vaak ware monumenten. De Oosterhoutse kerken en kloosters herbergen nog heel wat van die fraaie en monumentale orgels. Maar Oosterhout kende in lees meer

  • Zaterdag 25 september 2021 van 10.30 tot 17.00 uur De gemeenschap van benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij werd ooit gevormd door meer dan zestig zusters. Reden waarom het klooster in de jaren zeventig flink werd uitgebreid. Nu hun aantal is afgenomen tot rond de twintig werd het tijd hiervan een deel vrij te lees meer

  • Diaken Peter Hoefnagels schreef de zondagsbrief van 5 september. Klik hier om deze te lezen.  

  • Je geloofsweg verdiepen samen met anderen Donderdag 9 september is er van 20.30 tot 21.45 uur weer een online ontmoeting met andere gelovigen. We starten met koffie/thee en kletsen bij. Vervolgens werken we met een tekst uit de bijbel welke je van tevoren thuis ontvangt. We gaan in kleine groepjes aan de slag. We zoeken lees meer

Wilt u geïnformeerd worden als er nieuwe berichten op de website verschijnen? Meld u dan aan via deze link. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.