Iedereen is welkom

Ik Ben Nieuw

Deze zondag

Eucharistieviering

Aanvang 11:00 uur

Lopende programma's

Maak een start

Wij staan open voor vragen

De focus van een missionaire parochie is gericht om ‘zoekende’ mensen, gedoopten en niet-gedoopten, in contact te brengen met Jezus Christus. Elke parochiaan wordt opgeroepen om zijn of haar geloof – op een manier die bij hem of haar past – te delen met anderen en anderen uit te nodigen.

De rooms-katholieke Kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, dat teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus. Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk, daarom vindt de toediening altijd plaats in liturgische vorm. Men ontvangt de heilzame werking, waardoor men wordt opgenomen in het sacramentele leven van de Kerk.

Pastoraat kan op veel manieren gebeuren. Maar de grondvorm is steeds het gesprek, de ontmoeting met de ander. Wie daaraan behoefte heeft, kan via het secretariaat contact leggen en een afspraak maken voor een huisbezoek of bezoek bij de pastor.

Eucharistie is het belangrijkste deel van een kerkdienst in de Rooms-Katholieke Kerk. De kerkdienst wordt Heilige Mis of eucharistievering genoemd. Het belangrijkste deel van de eucharistieviering is het uitreiken van de communie. Het delen van het brood en het drinken van de wijn hoort bij de communie. Dit herinnert aan het laatste avondmaal, waarin Jezus Christus vlak voor zijn dood het brood en de wijn deelde met zijn apostelen. Hij zei dat ze dit moesten blijven doen om aan God en aan Jezus Christus te blijven denken. Zo denken de gelovigen ook aan God en aan elkaar. De communie helpt om contact met God te krijgen.

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339
Email    info@catharina-parochie.nl

 

 

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 12:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links