Home

 • Vieringen

  • De tijdelijke commissie “Protocol afstand en hygiëne” van de H. Catharinaparochie heeft het protocol geactualiseerd met betrekking tot de stand van zaken per 25 september 2021. Het protocol kunt u inzien via de link

  • KERKBERICHTEN H. CATHARINAPAROCHIE Antonius/De Vinder Kerkzaal Donderdag 14 oktober, 18.30 uur, Eucharistieviering, voorganger C. Maas, m.m.v. de Antoniuszangers Donderdag 21 oktober, 18.30 uur, Eucharistieviering, voorganger kapelaan R. Rojas, m.m.v. de Antoniuszangers Inloophuis De Vinder is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. Basiliek St. Jan Vrijdag 15 oktober, 9.00 […]


 • Nieuws

  • U kunt de zondagsbrief van 17 oktober lezen via deze link.

  • Je geloofsweg verdiepen samen met anderen Wat gaan we doen? Live of via Zoom ontmoeting met andere gelovigen. We starten met koffie/thee en kletsen bij. Vervolgens werken we met een tekst uit de bijbel. Deze tekst ontvang je van tevoren thuis. We gaan in kleine groepjes aan de slag. We zoeken een antwoord op de lees meer

  • Nieuwe tijden van vieren op zondag m.i.v. 1 november Door de inzet van pastorale beroepskrachten, emeriti en gekwalificeerde vrijwilligers konden de zondagsvieringen op, voor de gemeenschap zo gunstig mogelijke tijden, plaatsvinden. De priester uit het team is de aangewezen voorganger voor de Eucharistie in de Basiliek. Omdat deze viering steeds om 10.00 uur is, kan lees meer

  • Na de Eucharistieviering op zaterdagavond 25 september namen we afscheid van Jan Simons als koster van de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. Meer dan 45 jaar heeft Jan zich ingezet voor de parochiegemeenschap en voor “zijn” kerk. Han Akkermans, inmiddels met emeritaat, heeft hem de diocesane oorkonde overhandigd als dank voor al zijn werk lees meer

  • Annemiek Buijs schreef deze week de zondagsbrief. U kunt deze lezen via de link.

  • We proberen de thema’s van het vorige seizoen, die vanwege de gevolgen van Covid 19 moesten worden opgeschort, dit seizoen op te nemen. Dat lukt deels. De eerstvolgende thema-avond is maandag 8 november, één dag na 7 november, de gedenkdag van Willibrord “apostel der Nederlanden”. Zie ook gezang 743 uit ons Liedboek. Onze gast is lees meer

  • Diaken Peter Hoefnagels heeft de zondagsbrief geschreven. U kunt deze lezen via de link.  

  • Je geloofsweg verdiepen samen met anderen Donderdag 30 september is er van 20.30 tot 21.45 uur weer een live ontmoeting met andere gelovigen in de Verrijzeniskerk. We starten met koffie/thee en kletsen bij. Vervolgens werken we met een tekst uit de bijbel welke je van tevoren thuis ontvangt. We gaan in kleine groepjes aan de lees meer

Wilt u geïnformeerd worden als er nieuwe berichten op de website verschijnen? Meld u dan aan via deze link. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.